Przechowywanie opon

Przechowywanie opon

Przeczytaj od czego zależy starzenie się opony i w jaki sposób je przechowywać, jeśli nie są używane w danym sezonie. Jest to bardzo ważne w celu zapewnienia długowieczności danej oponie jeśli nie generujemy dużych przebiegów.

Trwałość opony

Trwałość opony zależy od starzenia gumy, z której jest ona wykonana. Aby przeciwdziałać takiemu zjawisku, do gumy podczas produkcji opony dodaje się środki przeciwstarzeniowe. Szczegółowy skład gumy stosowanej do produkcji opon, zawartość i skład chemiczny środków przeciwstarzeniowych jest jedną z najściślej strzeżonych tajemnic każdego producenta opon. Zgodnie ze swoimi funkcjami dzielą się one na stabilizatory kauczuków, antyutleniacze, antyozonanty i środki przeciwzmęczeniowe.

Zasady przechowywania opon

- ogumienie nie powinno być przechowywane w warunkach bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych i ciepła
- należy unikać zawilgocenia – w pomieszczeniach nie powinny znajdować się urządzenia generujące ozon (np. silniki i inne urządzenia elektryczne)
- razem z oponami nie powinny być przechowywane środki degradujące gumę (takie jak paliwa, oleje, smary, kwasy i zasady) Kryteria podane za Polską Normą